El fons i la forma

IMG_20160211_160522_583

M’he resistit a escriure aquest post. M’han convençut, i ho agraesc. M’han fet veure que, analitzant la situació, és raonable pensar que hi pot haver persones de bona fe a qui no hagi arribat la informació correcta ni tenen manera de rebre-la si no és així. Per tant, endavant.

La setmana passada, des de l’IEB vàrem presentar el circuit d’arts visuals TalentIB. Ho vàrem fer davant representants de les associacions d’artistes visuals i de galeristes, amb qui havíem consensuat la normativa i funcionament del circuit. No és cap novetat. Aquesta és la manera de funcionar de l’institut des de principi de legislatura: tots els projectes i normatives es pacten amb els representants dels sectors afectats. Es tracta d’un programa de foment de les residències artístiques i de comissaris d’art a la qual es poden acollir tots els centres dedicats a les arts visuals (galeries, centres de creació, museus…) que presentin un projecte. L’objectiu és afavorir la circulació de la cultura entre les illes i entre les illes i l’exterior. Per això li deim circuit, fent una analogia amb els circuits d’arts escèniques i música. Qualsevol projecte ha d’implicar mobilitat per la senzilla raó que aquesta és la competència bàsica que les lleis reserven al Govern de les Illes Balears en matèria cultural. Per aquells que no ho sapiguen,  l’Estatut i la Llei de Consells deixen ben clar que la promoció de la cultura dins cada illa és una competència exclusiva dels Consells insulars.

Les residències artístiques i les visites de comissaris no són una cosa nova. Pel que fa a les primeres, diverses entitats n’han duit a terme des de fa temps. I quan Balears formava part del Llull, ja es varen organitzar visites de comissaris en el marc de la Nit de l’Art. Ho sé perquè els tècnics del Llull de llavors són els tècnics de Cultura de l’IEB actual. A més, són una pràctica habitual en la majoria de centres de creació artística arreu del món. Durant el 2015, l’anterior direcció de l’IEB va contractar una persona externa a la institució per coordinar un programa d’aquest tipus. El contracte es va fer, com era habitual durant la legislatura passada, a dit i sense cap procés de concurrència. El pressupost del contracte també es va pactar directament amb l’interessat sense demanar diferents pressupostos com és preceptiu. A més, la redacció del contracte (és a disposició de qui vulgui veure’l, com ha de ser amb tota documentació pública) presenta deficiències jurídiques importants. Tanmateix, no vull culpar ningú d’haver seguit l’únic camí que hi havia llavors per poder realitzar projectes culturals. No va per aquí la cosa. La qüestió és que l’administració no ha de subcontractar aquelles tasques que pot realitzar amb els treballadors propis. I si necessita fer-ho perquè no té capacitat, aquesta subcontractació ha de fer-se amb totes les garanties de transparència i concurrència. Així ho estam fent des del començament de la legislatura.

Per tant, i ja com a conclusió (esper), voldria deixar clares les següents qüestions:

En primer lloc, les residències artístiques i de comissaris són una idea tan exclusiva com pugui ser fer teatre al carrer o la recepta de la truita de patates. No demanarem permís per fer-ne de la mateixa manera que l’Ajuntament de Palma no demana autorització per organitzar un festival de dansa.

En segon lloc, l’IEB, com a ens instrumental de l’administració, ha de vetllar per seguir la normativa en matèria de contractació i no assignar projectes de manera discrecional. Això també vol dir no desfressar de contractes el que en realitat són subvencions a projectes de tercers.

En tercer lloc, els projectes dels circuits TalenIB i les convocatòries de subvencions que sortiran aviat permeten que qualsevol agent privat del sector cultural pugui optar a rebre ajuts per al seu projecte de manera transparent. Naturalment, parlo de projectes que tenguin a veure amb les competències que legalment corresponen al govern en matèria cultural.

I, per acabar, que sempre he tengut i tendré les portes, el correu i el telèfon oberts per informar tothom tant dels nostres projectes com dels criteris que se segueixen per a programar-los; però no entraré a respondre insults o desqualificacions personals. Som on som per fer feina.

Per tota la resta, ja sabeu on trobar-me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s